Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (BEREC) Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs

(BEREC) Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs

BEREC veicina elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu iekšējā tirgus attīstību un labāku darbību.

Vieta(-as):