Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (BEREC) Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

(BEREC) Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

BEREC prispieva k rozvoju a lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb.

Miesto(-a):