Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EUROFOUND) Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

(EUROFOUND) Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на Европейския съюз, чиято задача е да осигурява знания в областта на социалната и трудовата политика. Eurofound е създадена през 1975 г., за да допринесе за планирането и изграждането на по-добри условия на живот и труд в Европа.

Местоположение (-я): 

Стаж

(Eurofound) Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Местоположение (-я): Дъблин (Ирландия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Eurofound предлагат на млади висшисти уникален опит от първа ръка в работата на Eurofound и функционирането на организацията в рамките на по-широкия европейски и институционален контекст, а също така и практически опит и знания за ежедневната работа на Eurofound. През 2022 г. се предлагат 6 профила за стажове в областта на научните изследвания.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз и страни кандидатки, които са завършили първия цикъл от своето висше образование (университетско образование) и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент. 

Продължителност: 6 месеца (може да бъде удължен с още най-много 6 месеца).

Заплащане: Да. Около 1670 евро.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies