Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

(EUROFOUND) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek je třístranná agentura Evropské unie, jejímž úkolem je poskytovat poznatky v oblasti politiky práce a sociálních věcí. Byla zřízena v roce 1975 a přispívá ke stanovení a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

(EUROFOUND) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Lokalita/y: Dublin (Irsko)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem stáže je zprostředkovat čerstvým absolventům vysoké školy jedinečnou zkušenost, kdy si mohou vyzkoušet práci v nadaci Eurofound v širším evropském i institucionálním kontextu, a rovněž jim umožnit získat praktické zkušenosti a poznatky o každodenním fungování této agentury EU. V roce 2022 nabízíme 6 výzkumných stáží.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských států Evropské unie a kandidátských zemí, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského vzdělání a získali minimálně bakalářský titul 

Doba trvání stáže: 6 měsíců (může být prodloužena nejvýše o dalších 6 měsíců)

Placená stáž: ano, přibližně 1 670 eur

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies