Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

(EUROFOUND) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Το Eurofound είναι ένας τριμερής οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου ο ρόλος είναι να διαχέει τη γνώση στον τομέα των κοινωνικής και εργασιακών πολιτικών. Το Eurofound ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό να συμβάλλει στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Τόπος/οι:: Δουβλίνο (Ιρλανδία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η πρακτική άσκηση στο Eurofound προσφέρει σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου τη δυνατότητα να γνωρίσουν με μοναδικό και άμεσο τρόπο πώς λειτουργεί το Eurofound στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση του καθημερινού έργου του ιδρύματος. Το 2022 προσφέρονται 6 προφίλ πρακτικής άσκησης στον τομέα της έρευνας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο. 

Διάρκεια: 6 μήνες (μπορεί να παραταθεί για ακόμη 6 μήνες).

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1 670 ευρώ.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies