Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

(EUROFOUND) Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond on Euroopa Liidu kolmepoolne asutus, mille ülesanne on pakkuda sotsiaal- ja tööga seotud poliitika alaseid teadmisi. Fond asutati 1975. aastal, et aidata Euroopas kavandada ning kujundada paremaid elu- ja töötingimusi.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Asukoht(asukohad): Dublin (Iirimaa)
Lepingu liik: Praktikant

Eurofoundi praktika pakub äsja ülikooli lõpetanutele ainulaadset ja vahetut võimalust õppida tundma Eurofoundi tööd laiemas Euroopa institutsioonilises keskkonnas ning saada Eurofoundi igapäevatööga seotud töökogemus ja teadmised. 2022. aastal pakutakse uurimistöö valdkonnas kuus praktikakohta.

Kes saavad kandideerida? Kandidaadid peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (s.o ülikooliõppe) ja omandanud sellele vastava kraadi. 

Kestus: 6 kuud (saab pikendada veel kuni kuueks kuuks)

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1 670 eurot.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies