Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

(EUROFOUND) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Eurofound on kolmikantarakenteeseen perustuva EU:n virasto, joka tuottaa tietoa työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämistä varten. Se perustettiin vuonna 1975 tukemaan elin- ja työolojen kehittämistä Euroopassa.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Toimipaikat: Dublin (Irlanti)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Eurofound tarjoaa harjoittelijoille tilaisuuden saada ainutlaatuista ensi käden tietoa EU:n ja sen toimielinten ja virastojen toiminnasta sekä hankkia käytännön kokemusta työstä Eurofoundin päivittäisissä tehtävissä.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja ehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon kokonaisuudessaan. 

Harjoittelun kesto: 6 kuukautta (harjoittelujaksoa voidaan pidentää enintään 6 kuukaudella)

Palkka/korvaus: Noin 1 410 euroa kk

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee…