Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EUROFOUND) an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

(EUROFOUND) an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Is gníomhaireacht thrípháirteach de chuid an Aontais é Eurofound a bhfuil sé mar phríomhchúram aige eolas a chur ar fáil maidir le beartais shóisialta agus saothair. Bunaíodh Eurofound i 1975 chun cuidiú le pleanáil agus forbairt dálaí maireachtála agus oibre níos fearr san Eoraip.

Tréimhsí oiliúna

(EUROFOUND) An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Áit(eanna): Baile Átha Cliath (Éire)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Le tréimhse oiliúna Eurofound tugtar togha léargais ar an láthair oibre do dhaoine a bhain céim ollscoile amach le déanaí ar an ról atá ag Eurofound sa chomhthéacs Eorpach agus sna hinstitiúidí Eorpacha, agus tugtar caoi dóibh eolas praiticiúil a chur ar an dóigh a bhfeidhmíonn Eurofound ó lá go chéile. In 2022, tá 6 phróifíl de thréimhsí oiliúna i réimse na taighde ar fáil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) críochnaithe acu agus céim iomlán nó a comhionann bainte amach acu. 

Fad ama: 6 mhí (is féidir síneadh suas le 6 mhí breise a chur leis an tréimhse sin)

Pá: Tuairim agus €1,670 an pá

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies