Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EUROFOUND) an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

(EUROFOUND) an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Is gníomhaireacht thrípháirteach de chuid an Aontais é Eurofound a bhfuil sé mar phríomhchúram aige eolas a chur ar fáil maidir le beartais shóisialta agus saothair. Bunaíodh Eurofound i 1975 chun cuidiú le pleanáil agus forbairt dálaí maireachtála agus oibre níos fearr san Eoraip.

Tréimhsí oiliúna

(EUROFOUND) An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Áit(eanna): Baile Átha Cliath (Éire)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé d’aidhm ag tréimhsí oiliúna Eurofound, i measc nithe eile, togha léargais a thabhairt ar an láthair oibre do dhaoine atá díreach tar éis céim ollscoile a bhaint amach ar an ról atá ag Eurofound sa chomhthéacs Eorpach agus sna hinstitiúidí Eorpacha, agus caoi a thabhairt dóibh eolas praiticiúil a chur ar an dóigh a bhfeidhmíonn Eurofound ó lá go chéile.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na dtíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) críochnaithe acu agus céim iomlán nó a chomhionann bainte amach acu. 

Fad ama: 6 mhí (is féidir síneadh suas le 6 mhí breise a chur leis an tréimhse sin)

Pá: Tuairim agus €1,410 an pá

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee…