Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

(EUROFOUND) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“) yra trišalė Europos Sąjungos agentūra, kurios užduotis – teikti žinias socialinės ir darbo politikos srityje. Fondas įsteigtas 1975 m., siekiant padėti planuoti ir kurti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas Europoje.

Stažuotės

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“)

Vieta/os: Dublinas (Airija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuodamiesi fonde „Eurofound“ neseniai universitetą baigę absolventai gali įgyti unikalios darbo patirties ir tiesiogiai susipažinti, kaip „Eurofound“ bendradarbiauja platesnėje europinėje arenoje ir su kitomis institucijomis. Stažuotojai taip pat įgyja praktinės patirties ir žinių apie kasdieninį „Eurofound“ darbą. 2022 m. siūlomos 6 profilių mokslinių tyrimų stažuotės.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečiai, baigę pirmąją aukštojo mokslo (universitetinių) studijų pakopą arba įgiję lygiavertį išsilavinimą ir gavę diplomą. 

Trukmė: 6 mėnesiai (šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 6 mėnesiams).

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1670 EUR.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies