Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

(EUROFOUND) Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

EUROFOUND ir trīspusēja ES aģentūra, kuras uzdevums ir izplatīt zināšanas sociālās politikas un nodarbinātības politikas jomā. Tā tika izveidota 1975. gadā, lai palīdzētu plānot un veidot labākus dzīves un darba apstākļus Eiropā.

Vieta(-as): 

Prakse

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (<i>Eurofound</i>)

Vieta(-as): Dublina (Īrija)
Līguma veids: Stažieri

Prakse Eurofound ietvaros piedāvā augstskolu absolventiem unikālu un tiešu pieredzi saistībā ar Eurofound darbu plašākā Eiropas un institucionālajā kontekstā. Viņi iegūst pieredzi un uzzina vairāk par šīs aģentūras ikdienas darbu. 2022. gadā tiek piedāvāti 6 pētnieciskās prakses profili.

Kas var pieteikties? Personas, kas nāk no ES dalībvalstīm vai kandidātvalstīm un ir pabeigušas augstskolas studiju pirmo ciklu un saņēmušas augstskolas vai līdzvērtīgu diplomu. 

Ilgums: 6 mēneši (ir iespējams pagarinājums līdz 6 papildu mēnešiem)

Apmaksa: jā. Aptuveni 1670 eiro.

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies