Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

(EUROFOUND) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest pogłębianie wiedzy w dziedzinie polityki społecznej i dotyczącej zatrudnienia. Ustanowiono ją w 1975 r. Jej działalność ma przyczyniać się do przygotowywania i opracowywania lepszych warunków życia i pracy w Europie.

Lokalizacja: 

Staż

Eurofound – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Lokalizacja: Dublin (Irlandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w Eurofound mają umożliwić absolwentom uczelni wyższych zdobycie wyjątkowego i praktycznego doświadczenia oraz wiedzy na temat codziennego funkcjonowania Eurofound w szerszym kontekście europejskim i instytucjonalnym. W 2022 r. w ofercie jest 6 profili staży naukowych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy ukończyli pierwszy cykl studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom lub jego odpowiednik. 

Czas trwania: 6 miesięcy (staż może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 6 miesięcy)

Staż płatny: Tak, ok. 1 670 euro.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies