Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

(EUROFOUND) Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie, ktorej poslaním je poskytovať znalosti a poznatky v oblasti sociálnej a pracovnej politiky. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975, aby prispievala k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Miesto(-a): 

Stáž

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Miesto(-a): Dublin (Írsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v nadácii Eurofound je okrem iného poskytnúť čerstvým univerzitným absolventom jedinečnú a priamu skúsenosť s fungovaním nadácie v širšom európskom a inštitucionálnom kontexte a umožniť im získať praktické skúsenosti a znalosti o jej každodennej práci.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí ukončili prvý cyklus vyššieho stupňa vzdelania (univerzitné vzdelanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent. 

Trvanie: 6 mesiacov (s možnosťou predĺženia o najviac 6 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Okolo 1 410 EUR.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee…