Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

(EUROFOUND) Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie, ktorej poslaním je poskytovať znalosti a poznatky v oblasti sociálnej a pracovnej politiky. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975, aby prispievala k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Miesto(-a): 

Stáž

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Miesto(-a): Dublin (Írsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Stáže v nadácii Eurofound ponúkajú čerstvým univerzitným absolventom jedinečnú a priamu skúsenosť s fungovaním nadácie v širšom európskom a inštitucionálnom kontexte a umožňujú im získať praktické skúsenosti a znalosti o jej každodennej práci. V roku 2022 ponúkame 6 výskumných stáží.

Kto sa môže prihlásiť: štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí ukončili prvý cyklus vyššieho stupňa vzdelania (univerzitné vzdelanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent 

Trvanie: šesť mesiacov (s možnosťou predĺženia o najviac šesť mesiacov)

Platená stáž: áno, približne 1 670 EUR

Dátumy nástupu: priebežne počas roka

Ďalšie informácie: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies