Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EUROFOUND) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

(EUROFOUND) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Eurofound är ett trepartsorgan med uppgift att tillhandahålla kunskap om social- och arbetsmarknadspolitik. Institutet inrättades 1975 för att bidra till att planera och utforma bättre levnads- och arbetsvillkor i EU.

Tjänsteorter: 

Praktik

Eurofound – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Tjänsteorter: Dublin (Irland)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant vid Eurofound får du en unik och praktisk erfarenhet av vårt dagliga arbete och kontakter med andra EU-organ. Under 2022 erbjuder vi forskningspraktik inom sex olika områden.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå 

Hur lång är praktiken? 6 månader (kan förlängas med högst 6 månader)

Får jag lön? Ja, cirka 1 670 euro

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies