Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (CDT) Център за преводи за органите на Европейския съюз

(CDT) Център за преводи за органите на Европейския съюз

В Центъра за преводи работят около 200 служители, които извършват преводи за нуждите на голям брой европейски агенции и служби.

Местоположение (-я): 

Стаж

(CdT) Център за преводи за органите на Европейския съюз

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Вид на договора: Стажант

Центърът за преводи предлага стажове основно на студенти от държавите от Европейския съюз и на граждани от държави кандидатки, които желаят да се запознаят с областите на дейност на Центъра и да натрупат личен опит в мултикултурна и многоезична среда с възможност за изграждане на контакти.

Кой може да кандидатства: кандидати, които са завършили поне четири семестъра университетско или еквивалентно образование в област от интерес за Центъра и които имат известен първоначален опит в една от областите на дейност на Центъра. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително друг език на ЕС. 

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Да. 25% от основната месечна заплата на срочно нает служител със степен AD5, стъпка 1.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://cdt.europa.eu/en/traineeships