Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (CDT) Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

(CDT) Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

CdT zaměstnává zhruba 200 pracovníků, kteří pokrývají poptávku po překladu velkého počtu evropských agentur a úřadů.

Odborná stáž

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CDT)

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Druh smlouvy: Stáže

Překladatelské středisko nabízí stáže především pro vysokoškolské studenty z členských států Evropské unie a státní příslušníky kandidátských zemí, kteří mají zájem získat přehled o činnosti střediska, osobní zkušenost s multikulturním a mnohojazyčným prostředím a příležitost k navázání kontaktů.

Kdo může podat přihlášku: uchazeči, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia nebo rovnocenného vzdělání v oboru činnosti střediska a mají již v tomto oboru určitou praxi. Uchazeči musí důkladně ovládat jeden z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího jazyka EU. 

Doba trvání: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano (25 % základního měsíčního platu dočasného zaměstnance, zařazeného do platové třídy AD 5, stupeň 1)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: https://cdt.europa.eu/en/traineeships