Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (CDT) Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(CDT) Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το CdT απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους και καλύπτει τις μεταφραστικές ανάγκες μεγάλου αριθμού ευρωπαϊκών οργανισμών και υπηρεσιών.

Πρακτική άσκηση

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT)

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Μεταφραστικό Κέντρο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης, κυρίως σε φοιτητές πανεπιστημίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους των υποψηφίων χωρών που επιθυμούν να γνωρίσουν τους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου και να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδύναμης εκπαίδευσης σε τομέα ενδιαφέροντος του Κέντρου και οι οποίοι έχουν κάποια αρχική εμπειρία σε έναν από τους τομείς δραστηριότητάς του. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητικά μία άλλη γλώσσα της ΕΕ. 

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Το 25% του βασικού μηνιαίου μισθού ενός έκτακτου υπαλλήλου στον βαθμό AD5, κλιμάκιο 1.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://cdt.europa.eu/en/traineeships