Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (CDT) Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

(CDT) Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Tá tuairim is 200 ball foirne fostaithe ag CdT agus freastalaíonn sé ar riachtanais aistriúcháin líon mór gníomhaireachtaí agus oifigí Eorpacha.

Tréimhsí oiliúna

CDT (Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh)

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tairgeann an tIonad Aistriúcháin tréimhsí oiliúna, go háirithe do mhic léinn ollscoile ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus do náisiúnaigh de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, mic léinn ar mian leo eolas a chur ar chuid oibre an Ionaid agus taithí a fháil ar a bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach agus aithne a chur ar theagmhálaithe nua.

Cé atá incháilithe? Daoine a bhfuil ceithre sheimeastar ar a laghad de chúrsa ollscoile nó a choibhéis críochnaithe acu, i réimse a bhaineann le hobair an Ionaid, agus a bhfuil taithí éigin acu i réimse a mbíonn an tIonad ag plé leis. Teastaíonn sáreolas ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar cheann eile de na teangacha sin. 

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. 25% den bhuntuarastal míosúil a thuilleann ball foirne sealadach ag céim 1 de ghrád AD5.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://cdt.europa.eu/en/traineeships