Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (CDT) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

(CDT) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Šis centrs, kas nodarbina ap 200 darbinieku, apmierina daudzu Eiropas aģentūru un biroju tulkošanas vajadzības.

Prakse

(CdT) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Līguma veids: Stažieri

Tulkošanas centrs piedāvā stažēšanās iespējas jo īpaši tiem augstskolu studentiem no ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kuri vēlas gūt priekšstatu par centra darbības jomām un personīgu pieredzi daudzkultūru un daudzvalodu vidē un veidot kontaktus.

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus vai ieguvuši līdzvērtīgu izglītības līmeni kādā no jomām, kurās centrs ir ieinteresēts, un ir ar sākotnējo pieredzi kādā no šīm darbības jomām. Kandidātiem jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām un apmierinošām citas ES valodas zināšanām. 

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa: jā. 25 % no AD 5 kategorijas (1. pakāpe) pagaidu darbinieku mēneša pamatalgas.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance

Sīkāka informācija: https://cdt.europa.eu/en/traineeships