Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (CDT) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

(CDT) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

CdT zatrudnia około 200 pracowników. Odpowiada za realizację potrzeb tłumaczeniowych licznych urzędów i agencji europejskich.

Staż

CDT – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej oferuje staże skierowane w szczególności do studentów z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat obszarów działalności centrum oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku umożliwiającym nawiązanie kontaktów.

Kto może się zgłosić: Kandydaci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych lub równoważnego kształcenia w dziedzinie wiążącej się z działalnością centrum i którzy posiadają już pewne doświadczenia w jednym z obszarów działalności centrum. Kandydaci powinni biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znać w stopniu zadowalającym inny język urzędowy UE. 

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, 25 proc. podstawowego miesięcznego wynagrodzenia członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AD 5, stopień 1

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://cdt.europa.eu/en/traineeships