Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (CDT) Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

(CDT) Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

CdT zamestnáva okolo 200 zamestnancov, ktorí zabezpečujú preklady pre veľký počet európskych agentúr a kancelárií.

Stáž

(CdT) Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Druh zmluvy: Stážisti

Prekladateľské stredisko ponúka stáže určené predovšetkým študentom vysokých škôl z členských štátov Európskej únie a občanom kandidátskych krajín, ktorí chcú získať skúsenosti v oblastiach činnosti strediska, pracovať v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí a mať príležitosť nadviazať kontakty.

Kto sa môže prihlásiť: Uchádzači, ktorí absolvovali aspoň štyri semestre vysokoškolského štúdia alebo rovnocenného vzdelávania v oblasti záujmu strediska a ktorí majú počiatočné skúsenosti v jednej z oblastí jeho činnosti. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto jazykov. 

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 25 % základného mesačného platu dočasného zamestnanca v platovej triede AD 5, stupeň 1.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://cdt.europa.eu/en/traineeships