Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (CPVO) Служба на Общността за сортовете растения

(CPVO) Служба на Общността за сортовете растения

CPVO е агенция на Европейския съюз, която управлява система за правна закрила на сортовете растения, обхващаща всички държави от ЕС.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Анжер (Франция)
Вид на договора: Стажант

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) набира 7 стажанти (4 с юридически профил, 2 в областта на комуникацията, 1 в областта на одита).

Човешкото измерение на Агенцията, заедно с широкия спектър от задачи, които се изпълняват в нея, ще позволят на стажантите наистина да разберат и да научат от личен опит какво представлява работата в институция на ЕС.

Кой може да кандидатства: 

За да бъдат допуснати, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат граждани на държава — членка на ЕС;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да имат диплома за завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години (минимум бакалавър) в областта на стажа;
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС и много добре друг официален език на ЕС.

Кандидатите, които са преминали стаж в институция на ЕС, имат право да кандидатстват.

Продължителност: 12 месеца (3 октомври 2022 г. — 30 септември 2023 г.)

Заплащане: Да 1501,96 евро (месечна стипендия)

Начални дати: 3 октомври 2022 г.

За повече информация: https://cpvo.europa.eu/en/about-us/recruitment