Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΚΓΦΠ) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

(ΚΓΦΠ) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Ο CPVO είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, το οποίο καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τόπος/οι::