Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (CPVO) Gemenskapens växtsortsmyndighet

(CPVO) Gemenskapens växtsortsmyndighet

Växtsortsmyndigheten förvaltar ett system för växtförädlarrättigheter som omfattar alla EU-länder.

Tjänsteorter: