Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ESMA) Европейски орган за ценни книжа и пазари

(ESMA) Европейски орган за ценни книжа и пазари

ESMA е независим орган на ЕС, който допринася за запазването на стабилността на финансовата система на Европейския съюз чрез засилване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни и добре организирани финансови пазари.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове (различни профили)

Начало на процедурата за кандидатстване: 29/03/2021 - 12:00
Краен срок: 31/12/2022 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): Париж (Франция)
Вид на договора: Стажант

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) организира общи покани за изразяване на интерес за стажантски позиции без конкретен краен срок за кандидатстване за следните профили:

  • Трансверсални компетентности
  • Право
  • Финансови пазари

Целта на нашите стажантски програми е да предостави на висшистите/студентите уникален опит от първа ръка за работата на ESMA. 

Стажовете предлагат от 6 до 12-месечно практическо обучение в областите анализ на пазара, статистика или управление на данни. Те предоставят също така информация за концептуалните и емпиричните въпроси на функционирането и интеграцията на финансовите пазари, както и регулирането, надзора и правоприлагането в Европейския съюз. 

За повече информация, моля, вижте обявленията за свободни длъжности на портала за набиране на персонал на ESMA.

Кой може да кандидатства: Висшисти и студенти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Заплащане: 

  • 1 201,57 евро (стаж за студенти)
  • 1 802,36 евро (стаж за дипломирани висшисти)

Начални дати: различни

За повече информация: https://esmacareers.adequasys.com