Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > (ESMA) Европейски орган за ценни книжа и пазари

(ESMA) Европейски орган за ценни книжа и пазари

ESMA е независим орган на ЕС, който допринася за запазването на стабилността на финансовата система на Европейския съюз чрез засилване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни и добре организирани финансови пазари.

Местоположение (-я):