Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (ESMA) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(ESMA) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

ESMA er en uafhængig EU-myndighed, der medvirker til at sikre stabiliteten i EU's finansielle system ved at forbedre beskyttelsen af investorerne og fremme stabile og velfungerende finansielle markeder.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold (forskellige profiler)

Åbent for ansøgninger: 29/03/2021 - 12:00
Frist: ingen ansøgningsfrist
Sted/steder: Paris (France)
Kontrakttype: Praktikant

ESMA har organiseret generelle indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende praktikpladser uden nogen specifik ansøgningsfrist for følgende profiler:

  • Tværgående
  • Juridisk
  • Finansielle markeder

Formålet med vores praktikprogrammer er at give færdiguddannede/bachelorstuderende en unik førstehåndserfaring med ESMA's arbejde. Praktikophold tilbyder 6-12 måneders praktisk uddannelse inden for markedsanalyse, statistik eller dataforvaltning. De giver også indsigt i begrebsmæssige og empiriske aspekter af de finansielle markeders funktion og integration samt regulering, tilsyn og håndhævelse i EU. Du kan finde yderligere oplysninger i stillingsopslagene på ESMA's rekrutteringsportal.

Hvem kan ansøge? Færdiguddannede og bachelorstuderende

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse med yderligere 6 måneder (højst 12 måneder i alt)

Løn: 1.185,07 euro (for bachelorstuderende) / 1.777,60 euro (for færdiguddannede)

Startdato: varierer.

Flere oplysninger: https://esmacareers.adequasys.com