Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

(ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Η ΕΑΚΑΑ είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών και προωθώντας τη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση (διάφορα προφίλ)

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 29/03/2021 - 12:00
Προθεσμία: καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος/οι:: Paris (France)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ESMA διοργάνωσε γενικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης, χωρίς συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ακόλουθα προφίλ:

  • Εγκάρσιες δεξιότητες
  • Νομικός κλάδος
  • Χρηματοπιστωτικές αγορές

Στόχος των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης είναι να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι/προπτυχιακοί φοιτητές μια μοναδική και άμεση εμπειρία από τη λειτουργία της ESMA. Η πρακτική άσκηση προσφέρει 6-12 μήνες εφαρμοσμένης κατάρτισης στην ανάλυση της αγοράς, στις στατιστικές ή στη διαχείριση δεδομένων. Παρέχει επίσης εξοικείωση με εννοιολογικά και εμπειρικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και τη ρύθμιση, την εποπτεία και την επιβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις προκηρύξεις κενών θέσεων στην πύλη προσλήψεων της ESMA.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: 1 185,07 ευρώ (για προπτυχιακούς φοιτητές) / 1 777,60 ευρώ (για πτυχιούχους)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες.

Περισσότερες πληροφορίες: https://esmacareers.adequasys.com