Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

(ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on sõltumatu ELi asutus, mis aitab kaasa Euroopa Liidu finantssüsteemi stabiilsuse tagamisele, suurendades investorite kaitset ning edendades stabiilseid ja nõuetekohaseid finantsturgusid.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika (eri ametikohad)

Avaldamise kuupäev: 29/03/2021 - 12:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Paris (France)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on korraldanud ilma konkreetse kandideerimistähtajata üldiseid osalemiskutseid praktika jaoks järgmistel ametikohtadel:

  • valdkonnaülesed;
  • juriidilised;
  • finantsturgude alased.

Meie praktikaprogrammide eesmärk on pakkuda ülikoolilõpetanutele/üliõpilastele ainulaadset ja vahetut kogemust ESMA töös. Praktika kujutab endast 6–12 kuu pikkust rakenduskoolitust turuanalüüsi, statistika või andmehalduse valdkonnas. Samuti antakse ülevaade finantsturu toimimise ja integratsiooni ning reguleerimise, järelevalve ja jõustamise kontseptuaalsetest ja empiirilistest küsimustest Euroopa Liidus. Lisateavet leiate ESMA värbamisportaalis avaldatud vabade ametikohtade teadetest.

Kes saavad kandideerida: ülikoolilõpetanud ja üliõpilased

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: 1185,07 eurot (üliõpilased) / 1777,60 eurot (ülikoolilõpetanud)

Alguskuupäevad: erinevad

Lisateave: https://esmacareers.adequasys.com