Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

(ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on sõltumatu ELi asutus, mis aitab kaasa Euroopa Liidu finantssüsteemi stabiilsuse tagamisele, suurendades investorite kaitset ning edendades stabiilseid ja nõuetekohaseid finantsturgusid.

Asukoht(asukohad):