Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

(ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

ESMA on riippumaton EU:n viranomainen, jonka tehtävänä on osaltaan tukea EU:n finanssijärjestelmän vakautta, parantaa sijoittajansuojaa ja edistää finanssimarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Harjoittelu (useampia profiileja)

Hakuaika alkaa: 29/03/2021 - 12:00
Määräaika: 31/12/2022 - 12:00(Brysselin aikaa)
Toimipaikat: Pariisi (Ranska)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

ESMA on järjestänyt harjoittelupaikkoja koskevia yleisiä kiinnostuksenilmaisupyyntöjä ilman erityistä määräaikaa seuraaville profiileille:

  • Monialainen
  • Oikeus
  • Rahoitusmarkkinat

Harjoitteluohjelmiemme tarkoituksena on tarjota korkeakoulututkinnon suorittaneille / korkeakouluopiskelijoille mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta työskentelystä ESMAssa. 

Harjoittelupaikat tarjoavat 6–12 kuukauden mittaista soveltavaa kouluttautumista markkina-analyysin, tilastojen tai tiedonhallinnan alalla. Ne auttavat myös ymmärtämään rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja yhdentymisen käsitteellisiä ja empiirisiä kysymyksiä sekä Euroopan unionissa harjoitettavaa sääntelyä, valvontaa ja täytäntöönpanoa. 

Lisätietoa tarjolla olevista paikoista on ESMAn rekrytointiportaalissa.

Hakukelpoisuus: Korkeakoulututkinnon suorittaneet / korkeakouluopiskelijat

Kesto: 6 kuukautta; mahdollisuus harjoittelun pidentämiseen 6 kuukaudella (yhteensä enintään 12 kuukautta)

Palkka/korvaus: 

  • 1201,57 euroa (korkeakouluopiskelija)
  • 1802,36 euroa (korkeakoulututkinnon suorittanut)

Aloitusajankohdat: useita

Lisätietoja: https://esmacareers.adequasys.com