Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

ESMA je nezávislý orgán EÚ, ktorý prispieva k ochrane stability finančného systému Európskej únie tým, že zlepšuje ochranu investorov a podporuje plynulé a stabilné fungovanie finančných trhov.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže (rôzne profily)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 29/03/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti

Orgán ESMA vyhlásil všeobecné výzvy na vyjadrenie záujmu o stáže bez konkrétneho termínu na podávanie prihlášok pre tieto profily:

  • prierezový profil,
  • právo a
  • finančné trhy.

Cieľom týchto programov stáží je sprostredkovať absolventom/vysokoškolským študentom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť v oblastiach činnosti orgánu ESMA. Program stáží ponúka 6 – 12-mesačnú odbornú prípravu v oblastiach analýzy trhu, štatistiky alebo správy údajov. Poskytuje aj možnosť oboznámiť sa s koncepčnými a empirickými otázkami fungovania a integrácie finančných trhov, ako aj regulácie, dohľadu a presadzovania pravidiel v Európskej únii. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámeniach o voľných pracovných miestach na náborovom portáli orgánu ESMA.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi a vysokoškolskí študenti

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: 1 185,07 EUR (stáž pre vysokoškolských študentov)/1 777,60 EUR (stáž pre absolventov)

Dátumy nástupu: rôzne.

Ďalšie informácie: https://esmacareers.adequasys.com