Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

(ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

ESMA je nezávislý orgán EÚ, ktorý prispieva k ochrane stability finančného systému Európskej únie tým, že zlepšuje ochranu investorov a podporuje plynulé a stabilné fungovanie finančných trhov.

Miesto(-a):