Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Esma är en självständig EU-myndighet som ska bidra till högre stabilitet i det finansiella systemet i EU genom att öka skyddet för investerare och främja stabila och välfungerande finansmarknader.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik (olika profiler)

Första ansökningsdag: 29/03/2021 - 12:00
Sista ansökningsdag: 31/12/2022 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Anställningsform: Praktikant

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har allmänna utlysningar om praktik utan någon särskild deadline. Det gäller följande områden:

  • Allmänna frågor
  • Juridik
  • Finansmarknaderna

Syftet med våra praktikprogram är att ge universitetsstuderande och utexaminerade en unik erfarenhet av arbetet vid Esma. 

Under praktiken på 6–12 månader får du arbeta med marknadsanalys, statistik eller datahantering. Du får också en inblick i begreppsmässiga och empiriska frågor som rör finansmarknadernas funktion och integration samt reglering, tillsyn och genomförande i EU. 

Mer information finns i utlysningarna om lediga praktikplatser på Esmas rekryteringsportal.

Vem kan söka? Du som studerar på universitet eller högskola eller har avslutat en högskoleutbildning

Hur lång är praktiken? Sex månader med möjlighet till sex månaders förlängning (högst tolv månader totalt)

Får jag lön? 

  • 1201,57 euro (för universitetsstuderande)
  • 1802,36 euro (för utexaminerade)

Startdatum: Varierande

Mer information: https://esmacareers.adequasys.com