Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Esma är en självständig EU-myndighet som ska bidra till högre stabilitet i det finansiella systemet i EU genom att öka skyddet för investerare och främja stabila och välfungerande finansmarknader.

Tjänsteorter: