Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕОБХ) Европейски орган за безопасност на храните

(ЕОБХ) Европейски орган за безопасност на храните

ЕОБХ работи независимо от европейските законодателни и изпълнителни институции (Комисия, Съвет, Парламент) и държавите от ЕС. Създаден е през 2002 г. след поредица от свързани с храните кризи в края на 90-те години на ХХ век с цел да бъде източник на научна информация и комуникация относно рисковете, свързани с хранителната верига.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Парма (Италия)
Вид на договора: Стажант

ЕОБХ предлага платени стажове и учебни посещения за талантливи и висококвалифицирани млади професионалисти в началото на своята кариера, в област по техен избор.

Кой може да кандидатства: Висшисти, владеещи английски език на ниво B2, които са граждани на държава от ЕС или на трета държава.

Продължителност: 12 месеца 

Заплащане: Да, стипендия в размер на 1150 евро на месец.

Начална дата: Ноември / февруари (възможни са разлики, моля, прочетете поканата).

За повече информация: https://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals