Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EFSA) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

(EFSA) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η EFSA λειτουργεί ανεξάρτητα από τα ευρωπαϊκά νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 2002 μετά από μια σειρά διατροφικών κρίσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελεί πηγή επιστημονικών συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Πάρμα (Ιταλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η EFSA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε ταλαντούχους, νέους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, σε έναν τομέα της επιλογής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, με επίπεδο B2 στα αγγλικά, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Διάρκεια: 12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι, αμοιβή ύψους 1.150 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: Νοέμβριος/Φεβρουάριος (μπορεί να ποικίλλουν, διαβάστε την πρόσκληση).

Περισσότερες πληροφορίες: https://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals