Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

(EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

EFSA pracuje nezávisle od európskych legislatívnych a exekutívnych inštitúcií (Komisia, Rada, Parlament) a členských štátov EÚ. Bola zriadená v roku 2002 po sérii potravinových kríz koncom 90tych rokov, aby bola zdrojom vedeckých informácií a komunikácie o rizikách spojených s potravinovým reťazcom.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Parma (Taliansko)
Druh zmluvy: Stážisti

Úrad EFSA ponúka platené stáže talentovaným a vysokokvalifikovaným mladým odborníkom na začiatku ich kariéry v oblastiach podľa vlastného výberu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl so znalosťou angličtiny na úrovni B2, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, ako aj absolventi z tretích krajín.

Trvanie: 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno, grant vo výške 1 150 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: November/február (môžu sa líšiť, prečítajte si výzvu).

Ďalšie informácie: https://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals