Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ETF) Европейска фондация за обучение

(ETF) Европейска фондация за обучение

Европейската фондация за обучение подпомага държавите в преход или в процес на развитие да оползотворят потенциала на човешкия си капитал чрез реформи в системите на образованието, обучението и трудовия пазар в контекста на политиката на ЕС в областта на външните отношения.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Торино (Италия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете предлагат професионален опит в администрацията на сътрудничеството в областта на образованието и обучението, задълбочено запознаване с целите и дейностите на ETF и възможност за стажантите да приложат знанията си на практика.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС и държави партньори на ETF.

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Дa.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment