Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ETF) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

(ETF) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βοηθά τις χώρες σε μεταβατικό στάδιο και τις αναπτυσσόμενες χώρες να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Τορίνο (Ιταλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης είναι να παρέχουν στους ασκούμενους τη δυνατότητα να αποκτούν εργασιακή εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να γνωρίζουν καλύτερα τους στόχους και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πράξη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πολίτες τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των χωρών εταίρων του ETF.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment