Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (ETF) Europos mokymo fondas

(ETF) Europos mokymo fondas

Europos mokymo fondas, naudodamasis ES išorės santykių politikos galimybėmis, padeda pereinamojo laikotarpio ekonomikos ir besivystančioms šalims vykdyti švietimo, mokymo ir darbo rinkos reformas, kad geriau išnaudotų savo žmogiškojo kapitalo potencialą.

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Turinas (Italija)
Institucija/Agentūra: (ETF) Europos mokymo fondas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuočių tikslai – suteikti stažuotojams bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje administravimo patirties, plačiau supažindinti juos su Europos mokymo fondo tikslais ir veikla, suteikti galimybę praktiškai pritaikyti įgytas žinias.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir Europos mokymo fondo šalių partnerių piliečiai.

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment