Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ETF) Europejska Fundacja Kształcenia

(ETF) Europejska Fundacja Kształcenia

 

Europejska Fundacja Kształcenia pomaga krajom przechodzącym transformację i krajom rozwijającym się w wykorzystaniu potencjału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia i szkolenia oraz rynku pracy w kontekście polityki stosunków zewnętrznych UE.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Turyn (Włochy)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają umożliwić stażystom zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy w dziedzinie edukacji i szkolenia, pomóc im zapoznać się z celami i działaniami ETF oraz umożliwić im wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz krajów partnerskich ETF

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment