Съд на Европейския съюз

Съдът на ЕС, със седалище в Люксембург, тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни членки, и разрешава правните спорове между националните правителства и институциите на ЕС. При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело в Съда срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им.

По-голямата част от служителите на Съда се наемат от списъците на издържалите конкурси на общо основание, публикувани на този уебсайт. При определени обстоятелства обаче Съдът може да използва срочно нает персонал или договорно наети служители със спомагателни функции. Това се отнася за всички институции.

Местоположение (-я): 

Стаж

Съд на Европейския съюз — стажове за устни преводачи

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Съд на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

Стажовете за устни преводачи са насочени на първо място към наскоро дипломирани конферентни преводачи, чиито езикови комбинации представляват интерес за дирекция „Устни преводи“. Целта е да се позволи на младите устни преводачи да бъдат напътствани при усъвършенстването на техните умения по устен превод, по-конкретно юридически превод, което обхваща едновременно подготовка на материалите по случаи, работа във връзка с терминологични изследвания и практически упражнения в „тренировъчна кабина".

Кой може да кандидатства: Наскоро дипломирани конферентни преводачи, притежаващи съответната диплома, които могат да четат на френски

Продължителност: 10 — 12 седмици

За повече информация: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Стажове

Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Съд на Европейския съюз
Вид на договора: Стажант

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекцията за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникации“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд или в дирекция „Устни преводи".

Кой може да кандидатства: Завършили право или политически науки (с преобладаващо изучаване на право), които владеят френски език.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1120 евро на месец. 

Начални дати: 1 март и 1 октомври 

За повече информация: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/