Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr se nachází v Lucemburku. Jeho úkolem je vykládat právo EU, aby se zajistilo, že je uplatňováno stejných způsobem ve všech státech EU. Urovnává také právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU. V určitých případech se na něj mohou obrátit jednotlivci, podniky nebo organizace s žádostí, aby zasáhl, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva.

Převážná většina zaměstnanců Soudního dvora se vybírá z rezervních seznamů, které vzešly z otevřených výběrových řízení zveřejňovaných na těchto internetových stránkách. Za určitých okolností však může Soudní dvůr na pomocné práce využít dočasné nebo smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

Odborná stáž

Tlumočnické stáže u Soudního dvora Evropské unie

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Soudní dvůr Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

Tlumočnické stáže jsou především určeny čerstvým absolventům studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je pro Ředitelství pro tlumočení zajímavá. Účelem stáží je umožnit mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v oblasti práva. Práce zahrnuje rovněž přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v tzv. němé kabině.

Kdo může podat přihlášku: Začínající tlumočníci s diplomem v oboru konferenčního tlumočnictví. Požaduje se pasivní znalost francouzštiny (schopnost číst francouzsky psané texty).

Doba trvání stáže: 10–12 týdnů

Více informací: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stáže

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Soudní dvůr Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každoročně omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců. Stáže probíhají především v ředitelství pro právní překlady, ředitelství pro výzkum a dokumentaci, ředitelství pro komunikaci, ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu nebo v ředitelství pro tlumočení.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol v oblasti práva nebo politologie (hlavní obor právo) se znalostí francouzštiny.

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 120 eur měsíčně 

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října 

Více informací: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/