EU-Domstolen

Domstolen ligger i Luxembourg og har til opgave at fortolke EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgøre retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner. I visse tilfælde kan Domstolen også bruges af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer til at sagsøge en EU-institution, hvis de mener, at den har tilsidesat deres rettigheder.

Langt de fleste medarbejdere ved Domstolen ansættes fra listerne over egnede ansøgere fra de åbne udvælgelsesprøver, der offentliggøres på dette website. Domstolen kan dog i visse tilfælde benytte midlertidigt ansatte eller kontraktansatte til at varetage hjælpefunktioner. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Praktik

Tolkepraktikophold i EU-Domstolen

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: EU-Domstolen
Kontrakttype: Praktikant

Praktikophold for tolke henvender sig overvejende til nyuddannede konferencetolke med en sprogkombination, der er relevant for Direktoratet for Tolkning. Formålet er at give nyuddannede tolke mulighed for at arbejde under tilsyn, mens de finpudser deres kvalifikationer, især inden for retstolkning, der omfatter udarbejdelse af sagsakter, undersøgelse af terminologi og praktiske øvelser i en tolkeboks.

Hvem kan søge? Nyuddannede konferencetolke med eksamensbevis i konferencetolkning og læsefærdighed i fransk

Varighed: 10-12 uger

Flere oplysninger: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Praktikophold

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: EU-Domstolen
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Unions Domstol tilbyder hvert år et begrænset antal lønnede praktikophold på fem måneder. Der afholdes for det meste praktikophold i Direktoratet for Juridisk Oversættelse, Direktoratet for Forskning og Dokumentation, Direktoratet for Kommunikation, Direktoratet for Protokol og Besøg, hos den juridiske konsulent for administrative anliggender, i Rettens Justitskontor og Direktoratet for Tolkning.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede inden for jura eller statskundskab (med jura som hovedbestanddel) med kendskab til fransk.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Omkring 1 120 euro pr. måned 

Startdato: 1. marts og 1. oktober 

Flere oplysninger: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/