Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με έδρα το Λουξεμβούργο, το Δικαστήριο ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προσφύγουν σε αυτό και ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν θεωρούν ότι αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Η πλειονότητα του προσωπικού των υπηρεσιών του Δικαστηρίου προσλαμβάνεται μέσω των καταλόγων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί έκτακτο προσωπικό ή συμβασιούχους για βοηθητικά καθήκοντα. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Θέσεις πρακτικής άσκησης στη διερμηνεία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στη διερμηνεία απευθύνονται κυρίως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδρίων με γλωσσικούς συνδυασμούς που ενδιαφέρουν τη διεύθυνση Διερμηνείας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς να τελειοποιήσουν τις δεξιότητες διερμηνείας τους υπό την εποπτεία έμπειρων διερμηνέων, ιδίως στον τομέα της νομικής διερμηνείας, η οποία περιλαμβάνει μελέτη δικογραφιών, ορολογική έρευνα και εξάσκηση σε καμπίνα διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: νέοι πτυχιούχοι διερμηνείς συνεδρίων με πτυχίο στη διερμηνεία συνεδρίων και ικανότητα κατανόησης γαλλικών κειμένων

Διάρκεια: 10-12 εβδομάδες

Περισσότερες πληροφορίες: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται συνήθως στη διεύθυνση Νομικής Μετάφρασης, στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη διεύθυνση Επικοινωνίας, στη διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου επί διοικητικών υποθέσεων, στη γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη διεύθυνση Διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι νομικής ή πολιτικών επιστημών (με ειδίκευση στο δίκαιο) που γνωρίζουν γαλλικά.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.120 ευρώ τον μήνα 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 

Περισσότερες πληροφορίες: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/