Euroopa Kohus

Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühesugune kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides, ning lahendab õigusvaidlusi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide vahel. Teatavatel juhtudel võivad kohtu poole pöörduda ka üksikisikud, ettevõtjad või organisatsioonid, et võtta meetmeid ELi institutsiooni vastu, kui neil on alust arvata, et viimane on nende õigusi rikkunud.

Suurem osa kohtu talitustes töötavast personalist värvatakse sellel veebisaidil avaldatud avalike konkursside reservnimekirjadest. Siiski võib kohus teatavatel juhtudel kasutada ajutisi töötajaid või lepingulisi töötajaid abiülesannete täitmiseks. See kehtib kõigi institutsioonide kohta.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Tõlkide praktikakohad Euroopa Liidu Kohtus

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Kohus
Lepingu liik: Praktikant

Tõlkide praktikakohad on mõeldud peamiselt uutele, äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlkidele, kelle keelekombinatsioon pakub suulise tõlke direktoraadile huvi. See annab uutele tõlkidele võimaluse täiustada oma oskusi juhendaja käe all ning eelkõige praktiseerida õigusalast suulist tõlget, mis hõlmab juhtumitoimikute ettevalmistamist, terminoloogiatööd ja praktilisi harjutusi tõlkekabiinides.

Kes saavad kandideerida? Uued, äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlgid, kellel on konverentsitõlke diplom ja prantsuse keeles lugemise oskus

Kestus: 10–12 nädalat

Lisateave: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Praktika

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Kohus
Lepingu liik: Praktikant

Igal aastal pakub Euroopa Liidu Kohus piiratud arvu viiekuulisi tasustatud praktikakohti. Praktika toimub tavaliselt õigustõlke, teadusuuringute ja dokumentatsiooni, teabevahetuse või protokolli ja külastuste direktoraadis, haldusjuhtumite õigusnõustaja büroos, üldkohtu kantseleis või suulise tõlke direktoraadis.

Kes saavad kandideerida? Õigusteaduse või politoloogia (põhirõhk õigusõppel) erialal ülikooli lõpetanud, kes oskavad prantsuse keelt

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1120 eurot kuus 

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober 

Lisateave: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/