Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Is éard is cúram don Chúirt Bhreithiúnais, atá lonnaithe i Lucsamburg, dlí an Aontais a léirmhíniú chun a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm é ar an tslí chéanna i ngach Ballstát, agus díospóidí dlíthiúla idir rialtais na mBallstát agus institiúidí an Aontais a réiteach. I gcásanna áirithe, is féidir le duine aonair, gnólachtaí nó eagraíochtaí cásanna a chur faoina bráid chun gníomh a dhéanamh in aghaidh institiúid de chuid an Aontais, má cheapann siad gur sháraigh an institiúid sin a chearta.

Is ó na painéil iarrthóirí, a thiomsaítear de bharr comórtais earcaíochta oscailte, a earcaítear formhór bhaill foirne na Cúirte Breithiúnais. Fógraítear na comórtais sin ar an suíomh gréasáin seo. I gcásanna áirithe, áfach, is féidir leis an gCúirt baill foirne shealadacha  nó nó baill foirne ar conradh a úsáid chun cúraimí cúnta a chur i gcrích. Tá sin amhlaidh i gcás na n-institiúidí ar fad.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna ateangaireachta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Ar ateangairí nuacháilithe a mheasann Stiúrthóireacht na hAteangaireachta na teangacha atá acu a bheith úsáideach a bhíonn tréimhsí oiliúna san ateangaireacht dírithe. An aidhm atá ag na tréimhsí oiliúna ná caoi a thabhairt d'ateangairí nuacháilithe barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna ateangaireachta, an ateangaireacht dhlíthiúil go háirithe, agus chuige sin cásanna a ullmhú, taighde téarmeolaíochta a dhéanamh agus cleachtaí praiticiúla a dhéanamh i "mbothán ciúin" agus an méid sin a dhéanamh faoi mhaoirseacht ball foirne den Stiúrthóireacht.

Cé atá incháilithe? Ateangairí nuacháilithe a bhfuil dioplóma acu san ateangaireacht comhdhála agus a bhfuil léamh na Fraincise acu.

Fad ama: 10–12 sheachtain

Tuilleadh eolais: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Gach bliain, tairgeann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh líon teoranta tréimhsí oiliúna 5 mhí ar pá. Go hiondúil is i Stiúrthóireacht an Aistriúcháin Dhlíthiúil, sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus Doiciméadú, i Stiúrthóireacht na Cumarsáide, sa Stiúrthóireacht um Phrótacal agus Cuairteanna, in oifig an Chomhairleora Dhlíthiúil le haghaidh cásanna riaracháin, i gClárlann na Cúirte Ginearálta nó i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta a bhíonn na tréimhsí oiliúna ar fáil.

Cé atá incháilithe? Céimithe sa dlí nó san eolaíocht pholaitiúil (agus an dlí mar phríomhábhar) a bhfuil eolas acu ar an bhFraincis.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,120 sa mhí an pá. 

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair 

 

Tuilleadh eolais: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/