Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Liuksemburge įsikūręs Teisingumo Teismas aiškina ES teisę, kad užtikrintų jos vienodą taikymą visose ES šalyse, ir sprendžia ES šalių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus. Tam tikromis aplinkybėmis asmenys, įmonės arba organizacijos taip pat gali kreiptis į Teismą, jei mano, kad kuri nors ES institucija pažeidė jų teises.

Dauguma Teismo tarnybų darbuotojų įdarbinami pasirinkus juos iš rezervo sąrašų, sudaromų po atvirų konkursų, apie kurios skelbiama šioje svetainėje. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis Teismas gali įdarbinti laikinųjų darbuotojų arba sutartininkų pagalbinėms užduotims atlikti. Tai taikoma visoms institucijoms.

Stažuotės

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vertimo žodžiu stažuotės

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Vertimo žodžiu stažuotės visų pirma skirtos neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavusiems asmenims, kurių kalbų kombinacija reikalinga Vertimo žodžiu direktoratui. Stažuote siekiama padėti jauniems vertėjams žodžiu tobulinti vertimo žodžiu įgūdžius, visų pirma teisės srityje, ruošiant medžiagą, atliekant terminų paieškas ir praktinius užsiėmimus „nebylioje kabinoje".

Paraiškas teikti gali: neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavę asmenys, mokantys skaityti prancūziškai.

Trukmė: 10–12 savaičių

Daugiau informacijos: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stažuotės

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų penkių mėnesių trukmės stažuočių. Paprastai jos atliekamos Teisinio vertimo raštu direktorate, Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Protokolo ir vizitų direktorate, Teisės patarėjo administraciniais klausimais biure, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate.

Paraiškas teikti gali: universitetinį teisinį arba politikos mokslų (su teisės specializacija) išsilavinimą turintys asmenys, mokantys prancūzų kalbą.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip. Apie 1120 eurų per mėnesį. 

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d. 

Daugiau informacijos: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/