Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa

ES Tiesa, kuras mītne atrodas Luksemburgā, interpretē ES tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tos visās ES valstīs piemēro vienādi, un izšķir juridiskus strīdus starp valstu valdībām un ES iestādēm. Noteiktos apstākļos Tiesā var vērsties privātpersonas, uzņēmumi un organizācijas, iesniedzot prasību pret ES iestādi, kas, viņuprāt, pārkāpusi viņu tiesības.

Lielāko daļu Tiesas personāla pieņem darbā no atklāto konkursu rezerves sarakstiem, kas publicēti šajā tīmekļa vietnē. Tomēr atsevišķos gadījumos Tiesa var nodarbināt pagaidu darbiniekus vai līgumdarbiniekus palīguzdevumu veikšanai. Tas attiecas uz visām iestādēm.

Prakse

Eiropas Savienības Tiesa, prakse Mutiskās tulkošanas direkcijā

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Tiesa
Līguma veids: Stažieri

Prakse Mutiskās tulkošanas direkcijā pirmām kārtām ir domāta diplomu nesen saņēmušiem konferenču tulkiem, kuru valodu kombinācijās Mutiskās tulkošanas direkcija ir ieinteresēta. Prakses mērķis ir dot jauniem mutiskajiem tulkiem iespēju pilnveidot tulkošanas iemaņas, it īpaši juridiskajā jomā, kas ietver lietu sagatavošanu, terminoloģisko izpēti, kā arī praktiskos uzdevumus "mēmajā kabīnē".

Kas var pieteikties: Diplomēti konferenču tulki, kuri nesen pabeiguši konferenču tulkošanas studijas un kuriem ir franču valodas lasītprasme.

Ilgums: 10–12 nedēļas.

Sīkāka informācija: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Prakse

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Tiesa
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Tiesa ik gadu piedāvā ierobežotu skaitu apmaksātu prakses vietu uz piecu mēnešu termiņu. Praktikanti galvenokārt tiek nodarbināti Juridiskās tulkošanas direkcijā, Pētniecības un dokumentācijas direkcijā, Saziņas direkcijā, Protokola un apmeklējumu direkcijā, pie Administratīvo lietu juridiskā padomnieka, Vispārējās tiesas kancelejā un Mutiskās tulkošanas direkcijā.

Kas var pieteikties: Kandidāti, kuriem ir augstākās izglītības diploms tiesību zinātnēs vai politikas zinātnēs (primāri, tiesību zinātnēs) un franču valodas zināšanas.

Ilgums: 5 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1120 eiro mēnesī. 

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris. 

Sīkāka informācija: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/