Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Il-Qorti tal-Ġustizzja, li hi bbażata l-Lussemburgu, tinterpreta l-liġi tal-UE biex tiżgura li tiġi applikata bl-istess mod fil-pajjiżi kollha tal-UE, u tirrisolvi wkoll tilwimiet legali bejn il-gvernijiet tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE. F’ċerti ċirkostanzi tista’ tintuża wkoll minn individwi, kumpaniji jew organizzazzjonijiet biex iressqu kawżi quddiem il-Qorti jekk iħossu li d-drittijiet tagħhom ġew miksura minn xi istituzzjoni tal-UE.

Il-parti l-kbira tal-persunal fis-servizzi tal-Qorti huma reklutati mil-listi ta’ riżerva tal-kompetizzjonijiet miftuħa ppubblikati fuq dan is-sit web. Madankollu, f’ċerti ċirkustanzi, il-qorti tista’ tuża persunal temporanju jew persunal kuntrattwali għal kompiti awżiljarji. Dan japplika għall-istituzzjonijiet kollha.

Traineeship

Traineeships tal-Interpretazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeships tal-interpretazzjoni huma primarjament immirati għall-interpreti tal-konferenzi li jkunu għadhom kif ikkwalifikaw u li l-kombinazzjoni tal-lingwi tagħhom tkun ta’ interess għad-Direttorat tal-Interpretazzjoni. L-għan hu li l-interpreti li jkunu għadhom kif ikkwalifikaw ikunu taħt superviżjoni waqt li jipperfezzjonaw il-ħiliet ta’ interpretazzjoni tagħhom, speċjalment fl-interpretazzjoni legali, li tinvolvi t-tħejjija tal-fajls tal-każijiet, riċerka terminoloġika u eżerċizzji prattiċi ġewwa “kabina silenzjuża”.

Min jista’ japplika: interpreti tal-konferenzi li jkunu għadhom kif iggradwaw b’diploma fl-interpretazzjoni tal-konferenzi u li jafu jaqraw bil-Franċiż.

Tul: 10-12-il ġimgħa

Aktar tagħrif: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

It-traineeships

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Kull sena, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea toffri għadd limitat ta’ traineeships bi ħlas li jdumu ħames xhur. Ġeneralment it-traineeships isiru fid-Direttorat għat-Traduzzjoni Legali, id-Direttorat għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni, id-Direttorat tal-Komunikazzjoni, id-Direttorat tal-Protokoll u ż-Żjarat, l-uffiċċju tal-Konsulent Legali għall-każijiet amministrattivi, ir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali jew id-Direttorat tal-Interpretazzjoni.

Min jista’ japplika: gradwati fil-liġi jew fix-xjenzi politiċi (kontenut prinċipali, il-liġi) b’għarfien tal-Franċiż.

Tul: 5 xhur

Bi ħlas: iva. Madwar €1,120 fix-xahar. 

Dati tal-Bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru 

Aktar tagħrif: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/