Startseite > Vacatures > Institutions and agencies > Hof van Justitie van de Europese Unie

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg en ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. In bepaalde omstandigheden kunnen ook particulieren, bedrijven en organisaties zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.

Voor het overgrote deel haalt het Hof zijn personeel van de reservelijsten na algemene vergelijkende onderzoeken die op deze website gepubliceerd worden. In sommige gevallen kan het Hof echter ook tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten voor ondersteunende taken in dienst nemen. Dit geldt voor alle instellingen.

Standplaatsen: 

Stage

Tokenstages Hof van Justitie van de Europese Unie

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Hof van Justitie van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Tolkenstages zijn voornamelijk gericht op pas afgestudeerde conferentietolken waarvan de talencombinatie nuttig is voor het directoraat Tolken. Zo kunnen zij onder begeleiding hun vaardigheden als tolk perfectioneren, vooral op het gebied van juridisch tolken. Het gaat daarbij onder meer om het voorbereiden van dossiers, terminologisch onderzoek en praktische oefeningen in een "stomme cabine".

Voor wie? Pas afgestudeerde conferentietolken die Frans kunnen lezen.

Hoe lang? 10-12 weken

Meer informatie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stages

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Hof van Justitie van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft jaarlijks een beperkt aantal betaalde stageplaatsen. Deze stages zijn over het algemeen bij de directies Vertaling, Onderzoek en Documentatie, Communicatie, en Protocol en Bezoeken, de Juridisch adviseur administratieve zaken, de Griffie van het Gerecht en de directie Tolken.

Voor wie? Afgestudeerde juristen of politicologen (voornamelijk juridische onderwerpen) met kennis van het Frans.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 120 euro per maand. 

Begindata: 1 maart en 1 oktober 

Meer informatie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/