Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości, z siedzibą w Luksemburgu, dokonuje wykładni prawa UE, aby zagwarantować, że będzie ono stosowane w taki sam sposób we wszystkich krajach UE. Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami. W określonych sytuacjach Trybunał może również rozpatrywać sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE.

Większość personelu Trybunału jest wybierana z list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów otwartych. Informacje o tych konkursach są opublikowane na tej stronie internetowej. Jednak w niektórych przypadkach Trybunał może zatrudniać do zadań pomocniczych pracowników na czas określony lub pracowników kontraktowych. Dotyczy to również wszystkich pozostałych instytucji.

Staż

Staże w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów z zakresu tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Zadania obejmują przygotowanie do tłumaczenia rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie kabinowe.

Kto może się zgłosić: Młodzi tłumacze konferencyjni posiadający dyplom w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych i znający język francuski w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów.

Czas trwania: 10–12 tygodni

Więcej informacji: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Staże

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę płatnych staży trwających pięć miesięcy. Staże odbywają się głównie w Dyrekcji Tłumaczeń Prawniczych, w Dyrekcji Badań i Dokumentacji, w Dyrekcji ds. Komunikacji, w Dyrekcji ds. Protokołu i Wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wydziałów prawa lub politologii (specjalizacja prawo) znający język francuski.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 120 euro miesięcznie 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 

Więcej informacji: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/