Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxembursku a vykladá právo Únie s cieľom zaistiť, aby sa uplatňovalo vo všetkých krajinách EÚ rovnakým spôsobom a urovnáva spory medzi národnými vládami a inštitúciami EÚ. Takisto sa naň môžu, za určitých okolností, obrátiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie s cieľom podniknúť kroky voči inštitúcii EÚ, ak sa im zdá, že došlo k porušeniu ich práv.

Veľká väčšina zamestnancov v službách Súdneho dvora Európskej únie je prijatých z rezervných zoznamov z verejných výberových konaní zverejnených na tomto webovom sídle Súdny dvor Európske únie však môže za určitých okolností využiť dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Stáž

Súdny dvor Európskej únie – tlmočnícke stáže

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Súdny dvor Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Tlmočnícke stáže sú zamerané najmä na čerstvých absolventov v odbore konferenčné tlmočníctvo, ktorých jazyková kombinácia je zaujímavá pre riaditeľstvo pre tlmočenie. Cieľom je umožniť novo kvalifikovaným tlmočníkom zdokonaľovať si tlmočnícke zručnosti pod dohľadom, a to najmä v oblasti právneho tlmočenia, ktoré zahŕňa prípravu spisov, terminologický výskum a praktické cvičenia v „tichej kabíne“.

Kto sa môže prihlásiť: Čerství absolventi v odbore konferenčné tlmočníctvo s diplomom, ktorí pasívne ovládajú francúzskych jazyk.

Trvanie: 10 – 12 týždňov

Ďalšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stáže

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Súdny dvor Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Každý rok ponúka Súdny dvor Európskej únie obmedzený počet platených stáží v trvaní piatich mesiacov. Stáže sa zvyčajne vykonávajú v rámci riaditeľstva pre právne preklady, riaditeľstva pre rešerše a dokumentáciu, riaditeľstva pre komunikáciu, riaditeľstva pre protokolárne záležitosti a návštevy, úradu právneho poradcu pre správne veci, kancelárie Všeobecného súdu alebo riaditeľstva pre tlmočenie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi práva alebo politických vied (so zameraním na právo) so znalosťou francúzskeho jazyka.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 120 EUR na mesiac 

Dátumy nástupu: 1. marca a 1. októbra 

Ďalšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/