Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče, ki ima sedež v Luxembourgu, nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU. Sodišče tudi poroča o finančnem poslovodenju v EU.

Sodišče večino svojih uslužbencev izbere z rezervnih seznamov uspešnih kandiatov javnih natečajev, objavljenih na tem spletišču. V določenih okoliščinah lahko zaposli tudi začasne ali pogodbene uslužbence. To velja za vse institucije.

Pripravništvo

Pripravništvo za tolmače na Sodišču Evropske unije

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropsko računsko sodišče
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništva za tolmače so namenjena predvsem diplomiranim konferenčnim tolmačem začetnikom, ki imajo ustrezno jezikovno kombinacijo za potrebe direktorata za tolmačenje. Konferenčni tolmači začetniki pod nadzorom mentorjev izpopolnijo svoje tolmaške veščine in spretnosti, predvsem na področju sodnega tolmačenja, kamor sodi tudi priprava spisa, terminološko delo in praktične vaje v „tihi kabini‟.

Kdo se lahko prijavi: Konferenčni tolmači začetniki z diplomo iz konferenčnega tolmačenja in znanjem francoščine.

Trajanje: 10–12 tednov

Več informacij: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Pripravništva

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropsko računsko sodišče
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Sodišče Evropske unije vsako leto ponudi manjše število petmesečnih plačanih pripravništev. Pripravniki so navadno dodeljeni direktoratu za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, uradu pravnega svetovalca za upravne zadeve, registru Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje.

Kdo se lahko prijavi: Diplomanti prava ali političnih ved (glavni predmet pravo) z znanjem francoščine.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: Da. Okoli 1 120 evrov na mesec 

Začetek: 1. marec in 1. oktober 

Več informacij: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/